როგორ გამოვხატო მხარდაჭერა პარტნიორის მიმართ, თუ მან აბორტი გადაწყვიტა?

მნიშნელოვანია იმის ხაზგასმა, რომ ნებისმიერი სახის სამედიცინო პროცედურა ბევრისთვის სტრესულია და ამ მხრივ, არც აბორტია გამონაკლისი. შენი პარტნიორი შეიძლება ნერვიულობდეს, თავს არაკომფორტულად გრძნობდეს, ან ეშინოდეს, ამიტომ შენი მხარდაჭერა მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.

ეს ინფორმაცია შევაგროვეთ იმ ქალებისგან, რომლებსაც აბორტი აქვთ გაკეთებული. მომდევნო რჩევები მათ პასუხებზეა დაფუძნებული.

პრაქტიკული მხარდაჭერა:

ემოციური მხარდაჭერა:

გახსოვდეს: კანონმდებლობით,  აბორტის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებაყოველთვის ქალმა უნდა მიიღოს. თუმცა, შენი მხარდაჭერა და განუსჯელი ჩართულობა ამ პროცესში მნიშვნელოვანია. მოუსმინე, როდესაც მზად იქნება ამაზე სალაპარაკოდ და დარწმუნდი, რომ სამედიცინო კუთხით სწორ ინფორმაციას იღებს. დაეხმარე ექიმისა და კლინიკის პოვნაში, ვინაიდან საქართველოში აბორტი მხოლოდ 12 კვირამდე კეთდება. რაც მალე ჩაიტარებს პროცედურას, გართულების მით უფრო ნაკლები რისკი იქნება. დაბოლოს, შენ პარტნიორს შეიძლება უნდოდეს აბორტის შემდეგ საუბარი, შეიძლება – არა. ნებისმიერ შემთხვევაში იყავი მის მიმართ გამგები და მზრუნველი, ეს მას ძალიან დაეხმარება.

წყარო: www.thewomens.org.au; www.childrenbychoice.org.au