ძალადობა და მოწყვლადი ჯგუფები

იმის შანსი, რომ რომელიმე ფორმის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი იყო, იზრდება, თუ:

თუ ზემოთ ჩამოთვლილი მახასიათებლებიდან რამდენიმეს ერთდროულად აკმაყოფილებ, იმის რისკი, რომ ძალადობის მსხვერპლი გახდე, უფრო იზრდება. რამდენიმე პიროვნული მახასიათებლის გამო ადამიანის დისკრიმინაციას ინტერსექციული ანალიზი სწავლობს, რომლის შესახებაც ჩვენს სტატიაში შეგიძლია წაიკითხო: ინტერსექციული ანალიზი.

ავტორი: სოფი ბერია