ყველაფერი მშობიარობის შემდგომი დეპრესიის შესახებ

ბოლო რამდენიმე წელია, მედია და საზოგადება სულ უფრო მეტს ლაპარაკობს მშობიარობის შემდგომ დეპრესიაზე. ალბათ, გაინტერესებს კიდეც, თავად ან შენს ნაცნობს თუ გამოუცდია ეს შეგრძნება.

მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ, რომ მშობიარობის შემდგომი დეპრესია აერთიანებს ემოციათა საკმაოდ ფართო სპექტრს, რაც შეიძლება ქალმა განიცადოს ბავშვის გაჩენის შემდეგ. მშობიარობის შემდგომი ხასიათის ცვლილებები იყოფა სამ  ქვეკატეგორიად: მცირე უხასიათობა, მშობიარობის შემდგომი დეპრესია და მშობიარობის შემდგომი ფსიქოზი.

ბოლო პერიოდში მშობიარობის შემდგომ ხასიათის აშლილობას დაემატა რადენიმე ახალი კატეგორია: მშობიარობის შემდგომი შფოთვა,ობსესიურ-კომპულსური აშლილობა და მშობიარობის შემდგომი პოსტ-ტრავმული აშლილობა.

რა არის “Baby Blues” რომელსაც ჩვენ მცირე უხასიათობა დავარქვით?

“Baby Blues” არის ყველაზე მსუბუქი მშობიარობის შემდგომი ხასიათის ცვლილება. ახალი დედების დაახლოებით 50-70% განიცდის რაიმე სახის ნეგატიურ ემოციებს ბავშვის გაჩენის შემდეგ. უმეტესად ეს ცვლილებები მოულოდნელად იჩენს თავს ბავშვის დაბადებიდან 4-5 დღეში.

ყველაზე ხშირი სიმპტომებია:

ეს სიმპტომები საკმაოდ არაკომფორტულია, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში 1-2 კვირაში თავისით ქრება.

რა არის მშობიარობის შემდგომი დეპრესია?

ახალი დედების დაახლოებით 15% განიცდის მშობიარობის შემდგომ დეპრესიას. სიმპტომებმა შეიძლება თავი იჩინოს საკმაოდ ადრე, ბავშვის დაბადებიდან რამდენიმე დღეში, თუმცა არსებობს შემთხვევები, როცა სიმპტომები ჩნდება საკმაოდ გვიან, 1 წლის შემდეგაც. სიმპტომები შეიძლება იყოს სუსტიც და ძლიერიც, ისინი შეიძლება გაგრძელდეს 2 კვირა ან მეტი.

ყველაზე ხშირი სიმპტომებია:

მნიშვნელოვანია, გვახსოვდეს, რომ მშობიარობის შემდგომ დეპრესიის სირთულე დამოკიდებულია კონკრეტულ შემთხვევაზე და ინდივიდუალურ მიდგომას საჭიროებს. ამ სიმპტომების არსებობის შემთხვევაში, ყველა ქალი უნდა დაელაპარაკოს ექიმს. მკურნალობა შეიძლება გულისხმობდეს როგორც თერაპიას, ისე მედიკამენტურ მკურნალობას.

რა არის მშობიარობის შემდგომი შფოთვა?

მშობიარობის შემდგომი შფოთვა აღენიშნება ახალი დედების დაახლოებით 10%-ს. ახალ დედებს შეიძლება ჰქონდეთ მხოლოდ შფოთვა. იგი შეიძლება თან ახლდეს დეპრესიასაც. მშობიარობის შემდგომ შფოთვას შეიძლება თან ახლდეს პანიკური აშლილობა და ახასიათებდეს პანიკის შეტევები შფოთვის პარალელურად.

ამ მდგომარეობას ხშირად ახასიათებს:

მშობიარობის შემდგომი შფოთვა სრულად იკურნება. აუცილებელია, სიმპტომების გაჩენიდან მალევე მიმართოთ ექიმს, რათა მოხდეს სწორი მკურნალობის კურსის შერჩევა.

რა არის მშობიარობის შემდგომი ობსესიურ-კომპულსური აშლილობა.

ეს მდგომარეობა ერთ-ერთი ახალი ქვეკატეგორიაა, რომელიც ახლახანს დაემატა მშობიარობის შემდგომ დეპრესიას. ის ახასიათებს ახალი დედების დაახლოებით 3-5%-ს.

ყველაზე ხშირი სიმპტომებია:

უმეტესად ქალები გრძნობენ, რომ მათი საქციელი არ არის ნორმა, მაგრამ ერიდებიან ამაზე საუბარს. ეს მდგომარეობა ხელს უშლით მათ, ისიამოვნონ ბავშვის გაზრდის პროცესით. სწორი მკურნალობა ხშირად მთლიანად აქრობს სიმპტომებს.

რა არის მშობიარობის შემდგომი პოსტტრამვული აშლილობა?

მშობიარობის შემდგომი პოსტტრამვული აშლილობა ახასიათებთ იმ ქალებს, რომლებმაც მშობიარობის დროს ან ბავშვის გაჩენიდან მალე ტრავმა მიიღეს. ქალების დაახლოებით 1-6% განიცდის მშობიარობის შემდგომ პოსტტრავმულ აშლილობას. ამგვარი აშლილობა შეიძლება გამოიწვიოს შემდეგმა ტრავმებმა:

სიმპტომები შეიძლება მოიცავდეს:

ამ შემთხვევაშიც აუცილებელია, მივმართოთ ექიმს და დაუყოვნებლივ დავიწყოთ მკურნალობა.

რა არის მშობიარობის შემდეგი ფსიქოზი?

მშობიარობის შემდეგი ფსიქოზი მშობიარობის შემდგომი დეპრესიის ყველაზე რთული და ამავდროულად იშვიათი შემთხვევაა. ის ყოველი 1000 ახალი დედიდან მხოლოდ 1 ან 2 ქალს ემართება. სიმპტომები მოულოდნელად ჩნდება და უმეტესად ძალიან ძლიერია.

სიმპტომები ხასიათდება რეალობასთან კავშირის დაკარგვით და შეიძლება მოიცავდეს შემდეგს:

მშობიარობის შემდგომი ფსიქოზის შემთხვევაში საჭიროა სწრაფი რეაგირება.

თუ შენ გარშემო ვინმეს მშობიარობის შემდგომი დეპრესია აქვს, ძალიან დაეხმარები, თუ ეტყვი, რომ მარტო არ არის და ბევრი ქალი განიცდის ამ სიმპტომებს. აუხსენი, რომ ექიმთან საუბარი და შესაბამისი მკურნალობა ხშირად მალევე იღებს შედეგს და ქალი უბრუნდება ჩვეულ ცხოვრებას.

რა შეიძლება იწვევდეს მშობიარობის შემდგომ დეპრესიას?

აღნიშნული მდგომარეობის გამომწვევი ერთი კონკრეტული მიზეზი არ არსებობს, თუმცა ემოციურმა და ფიზიკურმა პრობლემებმა შეიძლება ხელი შეუწყოს.

რისკ ფაქტორები.

ნებისმიერ ქალს შეიძლება განუვითარდეს მშობიარების შემდგომი დეპრესია და არა მხოლოდ პირველი ბავშვის დაბადების შემდეგ. რისკი იზრდება, თუ:

პრევენცია

თუ შენ ოდესმე გქონია დეპრესია, უთხარი შენს ექიმს ფეხმძიმობის დაგეგმავდე ან მაშინ, როგორც კი გაიგებ, რომ ფეხმძიმედ ხარ.

რა უნდა გვახსოვდეს?