საშიში ნიშნები ურთიერთობაში

ძალადობას ხშირად აქვს წითელი დროშები (ქცევები, რომლებიც მიანიშნებს, რომ ადამიანი შეიძლება ძალადობდეს შენზე). რა თქმა უნდა, მოძალადე პირველივე შეხვედრაზე არ იწყებს კონტროლსა და ძალადობას, რადგან ადამიანების უმეტესობა მას მეორედ აღარ შეხვდება. სწორედ ესაა საინტერესო, რომ მოძალადეების უმეტესობა ურთიერთობის დასაწყისში იდეალური პარტნიორის შთაბეჭდილებას ტოვებს: ის აღფრთოვანებულია შენით და მზადაა, მთელი ცხოვრება შენთან გაატაროს, მიუხედავად იმისა რომ თქვენ ეს-ესაა გაიცანით ერთმანეთი. ეს სწორედ ერთ-ერთი წითელი დროშაა. მოძალადე სწორედ ასე იწყებს პარტნიორთან ურთიერთობას, შემდეგ უკვე ურთიერთობაში კი ავლენს ძალადობის ნიშნებს. ეს ნიშნები შეიძლება იყოს:

ოჯახური/პარტნიორთა შორის ძალადობა შეიძლება იყოს ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, სექსუალური, რეპროდუქციული, ფინანსური და ციფრული. ქვემოთ მოცემულია ცხრილი, თუ რომელი სახის ძალადობას რა სახის საქციელი ან ნიშნები ახასიათებს.

ფიზიკური ძალადობა:

ემოციური/სიტყვიერი ძლადობა:

სექსუალური ძალადობა და იძულება:

სექსუალური იძულება შეიძლება მოიცავდეს არმარტო ფიზიკურ, არამედ სიტყვიერ და სხვა სახის ძალადობას:

რეპროდუქციული იძულება

რეპორდუქციული იძულება არის ძალადობის ფორმა, როდესაც ერთი პარტრნიორი არ აძლევს მეორეს საშუალებას, აკონტროლოს საკუთარი რეპროდუქციული სისტემა. რთულია ამ სახის იძულების შემჩნევა, რადგან ძალადობის ამ ფორმას გამუდმებით ახლავს თან სხვა სახის ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმები.

რეპროდუქციული ძალადობა შეიძლება გამოიხატებოდეს შემდეგში:

ფინანსური ძალადობა:

ფინანსური/ეკონომიკური ძალადობა არის კონტროლისა და იძულების ფორმა, რომელსაც მოძალადე ფინანსურ საკითხებში იყენებს:

ციფრული ძალადობა:

ციფრული ძალადობა გულისხმობს ტექნოლოგიების გამოყენებას პარტნიორის დამცირების, თვალთვალის, მუქარის მიზნით. ციფრულ ძალადობას შეიძლება თან ახლდეს ფსიქოლოგიური და ემოციური ძალადობა, რომელიც ინტერნეტის საშუალებით ხდება. ციფრულ ძალადობას აქვს ადგილი, თუ:

შენ არ იმსახურებ ამგვარ მოპყრობას ონლაინ თუ ოფლაინ, უფლება გაქვს, დაცულად იგრძნო თავი ნებისმიერ სივრცეში.

წყარო: www.thehotline.org