რატომ არ ტოვებს მსხვერპლი ძალადობრივ ურთიერთობას?

ადამიანებს, რომლებსაც არასოდეს გამოუცდიათ ძალადობრივი ურთიერთობები, ხშირად უკვირთ, თუ რატომ რჩება მსხვერპლი მოძალადესთან, რატომ არ დგება და არ ტოვებს მოძალადეს და არ ასრულებს ურთიერთობას? ეს ადამიანები ვერ ხვდებიან, რომ ძალადობრივი ურთიერთობის დასრულება შეიძლება იმაზე გაცილებით რთული იყოს, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს.

ურთიერთობის დატოვება ყველაზე საშიში მომენტია მსხვერპლისთვის, რადგან ძალადობა კონტროლის და ძალაუფლების დამყარებაა. როდესაც მსხვერპლი ტოვებს ურთიერთობას, ის თვითონ იღებს კონტროლს თავის ცხოვრებაზე და ამით ემუქრება მოძალადის ძალაუფლებას, რის შემდეგაც შეიძლება მოძალადემ რადიკალურ, დესტრუქციულ მეთოდებს მიმართოს. ძალადობრივი ურთიერთობის დასრულებისას ან დასრულების შემდეგ ხდება სწორედ მსხვერპლის მკვლელობის ან დასახიჩრების შემთხვევების უმეტესობა.

გარდა ამ საფრთხისა, კიდევ შეიძლება რამდენიმე ფაქტორი მოქმედებდეს მსხვერპლზე, რომელიც რჩება ძალადობრივ ურთიერთობაში:

წყარო: www.thehotline.org