ალკოჰოლი და უსაფრთხოება

უამრავი სხვა საშუალების მსგავსად, ალკოჰოლმა შეიძლება მოადუნოს ადამიანის ფიზიკური და გონებრივი შესაძლებლობები. სექსუალური შევიწროვების კონტექსტში ეს ნიშნავს, რომ ალკოჰოლმა შეიძლება მოძალადეს გაუადვილოს დანაშაულის ჩადენა და შეიძლება ადამიანს დაავიწყოს კიდეც მომხდარი დანაშაული.

რა უნდა გავაკეთო, რომ უსაფრთხოდ ვიყო?

შეგიძლია მიიღო უსაფრთხოების ზომები ისეთ სიტუაციებში, როცა დალევა გიწევს. ეს რჩევვები დაგეხმარება, უფრო უსაფრთხოდ იყო და შეამცირო სექსუალური შევიწროვების რისკები. თუმცა ეს რჩევები არ არის სრულებით უსაფრთხო. გახსოვდეს, რომ სექსუალური შევიწროვება არასდროს არ არის მსხვერპლის ბრალი, მიუხედავად იმისა ფხიზელი იყო თუ რაიმე სახის ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ.

გახსოვდეს, რომ სექსუალური შევიწროვების დროს ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ რომც იყო, ეს შენი ბრალი არ არის და შენ არ ხარ მარტო.

წყარო: www.rainn.org